Weersgesteldheid.

Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor om het evenement bij slechte weersgesteldheid af te gelasten. Hierbij is punt 16 van het wedstrijd- reglement van toepassing.

Wedstrijdwater.

De wedstrijd is uitgezet in openbare vaarwegen en vrij bevaarbaar voor alle soorten vaartuigen. Van de stuurlieden wordt verwacht dat zij de elementaire regels kennen en kunnen toepassen van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR), met name de regels over stuurboordwal en de voorrangsregels. Ongewenste situaties door of met andere gebruikers van het vaarwater dienen door goed zeemanschap te worden voorkomen. Protesten hierover en compensatie hiervoor worden niet ontvankelijk verklaard. Desgewenst kan hier tijdens het palaver naar worden gevraagd.
Informatie en berichten over het evenement. Hilse Bosch Tel. 06-525 029 14 Bereikbaarheid bestuur tijdens het evenement. Hotel Oostergoo Nieuwe kade 1 te Grou Tel. 06 - 52 50 29 14
Wedstrijdleiding. Rick Schuller Anne Tienstra : wedstrijdzaken@roeiracegrou.nl Bestuursleden. Voorzitter : Hilse Bosch voorzitter@roeiracegrou.nl Secretaris : Karen van Hoek secretaris@roeiracegrou.nl Penningmeester : Hilse Bosch penningmeester@roeiracegrou.nl Algemeen lid : Edwin Meester

Start en finish.

De start en finishlijn zijn gelijk en bevinden zich in het vaarwater “de Rjochte Grou” bij Waterhostel Oer ’t Hout.

Wedstrijdreglement

Vastgesteld op 5 januari 1999 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2008. 1. Voor de route in de wateren rondom Grou is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. 2. Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing. 3. Instructies van politievaartuigen, surveillancevaartuigen van de Provincie Fryslân, bestuursleden van de Stichting Roeisloepenrace Grou (SRG) en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden. 4. Het bestuur van de SRG behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement. 5. De SRG en/of het bestuur van de SRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. 6. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de SRG gemeld te worden. 7. In het geval dat de sloep niet in het Sleepregister van de FSN is opgenomen kan deze sloep door het bestuur van de SRG in een aparte klasse ingedeeld worden. In ieder geval zal deze sloep buiten mededinging deelnemen aan de wedstrijd. 8. Indien het bestuur van de SRG en/of officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 9. Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter startlijn in de Rjochte Grou bij de verzamelplaats aan de Sûderkade. 10. De indeling voor de start is vooraf door het bestuur van de SRG vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven. 11. De start is om 12.00 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen gestart. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf seconden gebeurt per seconde. 12. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd. 13. De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam). 14. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeelten van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat oplopen en voorbijlopen door snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden. E.e.a. volgens goed zeemansschap. 15. Direct na de finish dient het startnummerbord met de routekaart ingeleverd te worden bij de inschrijvingstafel in Waterhostel Oer ’t Hout. Voor een niet ingeleverd bord wordt € 15,00 en voor een niet ingeleverde kaart wordt € 10,00 in rekening gebracht. 16. Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden. 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de SRG. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.

Wedstrijdreglement

Vastgesteld op 5 januari 1999 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2008. 1. Voor de route in de wateren rondom Grou is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. 2. Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing. 3. Instructies van politievaartuigen, surveillancevaartuigen van de Provincie Fryslân, bestuursleden van de Stichting Roeisloepenrace Grou (SRG) en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden. 4. Het bestuur van de SRG behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement. 5. De SRG en/of het bestuur van de SRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. 6. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de SRG gemeld te worden. 7. In het geval dat de sloep niet in het Sleepregister van de FSN is opgenomen kan deze sloep door het bestuur van de SRG in een aparte klasse ingedeeld worden. In ieder geval zal deze sloep buiten mededinging deelnemen aan de wedstrijd. 8. Indien het bestuur van de SRG en/of officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 9. Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter startlijn in de Rjochte Grou bij de verzamelplaats aan de Sûderkade. 10. De indeling voor de start is vooraf door het bestuur van de SRG vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven. 11. De start is om 12.00 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen gestart. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf seconden gebeurt per seconde. 12. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd. 13. De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam). 14. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeelten van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat oplopen en voorbijlopen door snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden. E.e.a. volgens goed zeemansschap. 15. Direct na de finish dient het startnummerbord met de routekaart ingeleverd te worden bij de inschrijvingstafel in Waterhostel Oer ’t Hout. Voor een niet ingeleverd bord wordt € 15,00 en voor een niet ingeleverde kaart wordt € 10,00 in rekening gebracht. 16. Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden. 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de SRG. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.

Wedstrijdreglement

Vastgesteld op 5 januari 1999 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2008. 1. Voor de route in de wateren rondom Grou is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. 2. Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing. 3. Instructies van politievaartuigen, surveillancevaartuigen van de Provincie Fryslân, bestuursleden van de Stichting Roeisloepenrace Grou (SRG) en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden. 4. Het bestuur van de SRG behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement. 5. De SRG en/of het bestuur van de SRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. 6. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de SRG gemeld te worden. 7. In het geval dat de sloep niet in het Sleepregister van de FSN is opgenomen kan deze sloep door het bestuur van de SRG in een aparte klasse ingedeeld worden. In ieder geval zal deze sloep buiten mededinging deelnemen aan de wedstrijd. 8. Indien het bestuur van de SRG en/of officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 9. Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter startlijn in de Rjochte Grou bij de verzamelplaats aan de Sûderkade. 10. De indeling voor de start is vooraf door het bestuur van de SRG vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven. 11. De start is om 12.00 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen gestart. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf seconden gebeurt per seconde. 12. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd. 13. De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam). 14. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeelten van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat oplopen en voorbijlopen door snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden. E.e.a. volgens goed zeemansschap. 15. Direct na de finish dient het startnummerbord met de routekaart ingeleverd te worden bij de inschrijvingstafel in Waterhostel Oer ’t Hout. Voor een niet ingeleverd bord wordt € 15,00 en voor een niet ingeleverde kaart wordt € 10,00 in rekening gebracht. 16. Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden. 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de SRG. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.

Wedstrijdreglement

Vastgesteld op 5 januari 1999 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2008. 1. Voor de route in de wateren rondom Grou is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. 2. Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing. 3. Instructies van politievaartuigen, surveillancevaartuigen van de Provincie Fryslân, bestuursleden van de Stichting Roeisloepenrace Grou (SRG) en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden. 4. Het bestuur van de SRG behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement. 5. De SRG en/of het bestuur van de SRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. 6. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de SRG gemeld te worden. 7. In het geval dat de sloep niet in het Sleepregister van de FSN is opgenomen kan deze sloep door het bestuur van de SRG in een aparte klasse ingedeeld worden. In ieder geval zal deze sloep buiten mededinging deelnemen aan de wedstrijd. 8. Indien het bestuur van de SRG en/of officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 9. Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter startlijn in de Rjochte Grou bij de verzamelplaats aan de Sûderkade. 10. De indeling voor de start is vooraf door het bestuur van de SRG vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven. 11. De start is om 12.00 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen gestart. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf seconden gebeurt per seconde. 12. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd. 13. De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam). 14. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeelten van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat oplopen en voorbijlopen door snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden. E.e.a. volgens goed zeemansschap. 15. Direct na de finish dient het startnummerbord met de routekaart ingeleverd te worden bij de inschrijvingstafel in Waterhostel Oer ’t Hout. Voor een niet ingeleverd bord wordt € 15,00 en voor een niet ingeleverde kaart wordt € 10,00 in rekening gebracht. 16. Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden. 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de SRG. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.

Wedstrijdreglement

Vastgesteld op 5 januari 1999 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2008. 1. Voor de route in de wateren rondom Grou is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. 2. Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing. 3. Instructies van politievaartuigen, surveillancevaartuigen van de Provincie Fryslân, bestuursleden van de Stichting Roeisloepenrace Grou (SRG) en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden. 4. Het bestuur van de SRG behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement. 5. De SRG en/of het bestuur van de SRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. 6. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de SRG gemeld te worden. 7. In het geval dat de sloep niet in het Sleepregister van de FSN is opgenomen kan deze sloep door het bestuur van de SRG in een aparte klasse ingedeeld worden. In ieder geval zal deze sloep buiten mededinging deelnemen aan de wedstrijd. 8. Indien het bestuur van de SRG en/of officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 9. Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter startlijn in de Rjochte Grou bij de verzamelplaats aan de Sûderkade. 10. De indeling voor de start is vooraf door het bestuur van de SRG vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven. 11. De start is om 12.00 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen gestart. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf seconden gebeurt per seconde. 12. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd. 13. De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam). 14. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeelten van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat oplopen en voorbijlopen door snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden. E.e.a. volgens goed zeemansschap. 15. Direct na de finish dient het startnummerbord met de routekaart ingeleverd te worden bij de inschrijvingstafel in Waterhostel Oer ’t Hout. Voor een niet ingeleverd bord wordt € 15,00 en voor een niet ingeleverde kaart wordt € 10,00 in rekening gebracht. 16. Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden. 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de SRG. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.

Vlagvertoon.

Tijdens de wedstrijd dient op de sloep een vlag gevoerd te worden. (nationaal, school- of clubteam).

Begeleiding van de sloepen.

Volgboten zijn toegestaan. Indien het aantal naar het oordeel van de wedstrijdleiding te groot wordt behoudt het bestuur van de stichting zich het recht voor om volgboten te weigeren. De volgboten dienen hinder voor de deelnemende ploegen te voorkomen.

EHBO.

In Hotel Oostergoo is een EHBO post ingericht. Tevens is er EHBO op het water aanwezig.
SOCIAAL
ADRES Hilse Bosch Moskaureed 11 9087 CE GROU Mob. 06 – 525 029 14 voorzitter@roeiracegrou.nl SPONSOREN
CONTACT Mail: roeiracegrou@outlook.com Kamer van Koophandel: Nummer : 01090888 PRIVACY-VERKLARING
© 1999-2022 Roei Race Grou
Informatie en berichten over het evenement. Hilse Bosch Tel. 06-525 029 14 Bereikbaarheid bestuur tijdens het evenement. Hotel Oostergoo Nieuwe kade 1 te Grou Tel. 06 - 52 50 29 14
Wedstrijdleiding. Rick Schuller Anne Tienstra : wedstrijdzaken@roeiracegrou.nl Bestuursleden. Voorzitter : Hilse Bosch voorzitter@roeiracegrou.nl Secretaris : Karen van Hoek secretaris@roeiracegrou.nl Penningmeester : Hilse Bosch penningmeester@roeiracegrou.nl Algemeen lid : Edwin Meester

Vlagvertoon.

Tijdens de wedstrijd dient op de sloep een vlag gevoerd te worden. (nationaal, school- of clubteam).

Weersgesteldheid.

Het bestuur van de stichting behoudt zich het recht voor om het evenement bij slechte weersgesteldheid af te gelasten. Hierbij is punt 16 van het wedstrijd- reglement van toepassing.

Begeleiding van de sloepen.

Volgboten zijn toegestaan. Indien het aantal naar het oordeel van de wedstrijdleiding te groot wordt behoudt het bestuur van de stichting zich het recht voor om volgboten te weigeren. De volgboten dienen hinder voor de deelnemende ploegen te voorkomen.

Wedstrijdwater.

De wedstrijd is uitgezet in openbare vaarwegen en vrij bevaarbaar voor alle soorten vaartuigen. Van de stuurlieden wordt verwacht dat zij de elementaire regels kennen en kunnen toepassen van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR), met name de regels over stuurboordwal en de voorrangsregels. Ongewenste situaties door of met andere gebruikers van het vaarwater dienen door goed zeemanschap te worden voorkomen. Protesten hierover en compensatie hiervoor worden niet ontvankelijk verklaard. Desgewenst kan hier tijdens het palaver naar worden gevraagd.

EHBO.

In Hotel Oostergoo is een EHBO post ingericht. Tevens is er EHBO op het water aanwezig.
Informatie

Prijzen.

Voor de uitslagen en de prijzen wordt de klassenindeling van de FSN gevolgd. In elke klasse zijn, afhankelijk van de deelname in die klasse, prijzen te winnen. Daarnaast is er voor de winnaars van het algemeen klassement heren en algemeen klassement dames een wisselbokaal. Voor de klassementen Kromhoutwhalers heren en dames is er bij voldoende deelname een prijs. Ook is er een speedcup (snelste roeitijd) te winnen, zowel bij de heren als bij de dames. Deelnemende sloepen, die niet zijn opgenomen in de FSN klassenindeling, worden ingedeeld in de derde klasse bij de heren en in de tweede klasse bij de dames. Na de finish is er voor iedere sloep bij inlevering van het startnummerbord en routekaart een herinneringsplaatje.

Wedstrijdreglement

Vastgesteld op 5 januari 1999 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2008. 1. Voor de route in de wateren rondom Grou is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing. 2. Het Technisch Reglement en het Wedstrijdreglement van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) is van toepassing. 3. Instructies van politievaartuigen, surveillancevaartuigen van de Provincie Fryslân, bestuursleden van de Stichting Roeisloepenrace Grou (SRG) en officials op de commissie- boten dienen direct en stipt opgevolgd te worden. 4. Het bestuur van de SRG behoudt zich het recht voor om een sloep (roeiteam) uit de wedstrijd te nemen indien men zich niet houdt aan het wedstrijdreglement. 5. De SRG en/of het bestuur van de SRG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van eigen of andermans eigendommen door een deelnemende sloep (roeiteam). Deze regel geldt ook voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen. 6. Ongevallen of verwondingen dienen zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de SRG gemeld te worden. 7. In het geval dat de sloep niet in het Sleepregister van de FSN is opgenomen kan deze sloep door het bestuur van de SRG in een aparte klasse ingedeeld worden. In ieder geval zal deze sloep buiten mededinging deelnemen aan de wedstrijd. 8. Indien het bestuur van de SRG en/of officials op de commissieboten hebben geconstateerd dat tijdens de wedstrijd hulp, in welke vorm dan ook, is aanvaard door de sloep (roeiteam) dan zal dit altijd uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg hebben. 9. Alle sloepen dienen uiterlijk 15 minuten voor de start aanwezig te zijn achter startlijn in de Rjochte Grou bij de verzamelplaats aan de Sûderkade. 10. De indeling voor de start is vooraf door het bestuur van de SRG vastgesteld en vastgelegd in de startlijst. Aan de hand van deze lijst worden de startnummers uitgegeven. 11. De start is om 12.00 uur en er worden om de twee minuten twee ploegen gestart. Het oplijnen gebeurt op aanwijzing van de starter en het aftellen van de laatste vijf seconden gebeurt per seconde. 12. Tijdens de gehele wedstrijd dient het startnummerbord duidelijk zichtbaar aan de boeg van de sloep te zijn bevestigd. 13. De voorgeschreven route dient exact gevolgd en afgelegd te worden door de deelnemende sloep (roeiteam). 14. Indien twee of meer sloepen gelijktijdig onder een brug of door een smalle doorgang willen varen, heeft de sloep met het laagste startnummer voorrang. In smalle gedeelten van het wedstrijdwater wordt de sportiviteit van de stuurlieden zodanig geacht dat oplopen en voorbijlopen door snellere sloepen in alle redelijkheid ongestoord kan plaatsvinden. E.e.a. volgens goed zeemansschap. 15. Direct na de finish dient het startnummerbord met de routekaart ingeleverd te worden bij de inschrijvingstafel in Waterhostel Oer ’t Hout. Voor een niet ingeleverd bord wordt € 15,00 en voor een niet ingeleverde kaart wordt € 10,00 in rekening gebracht. 16. Bij annulering van de wedstrijd, op grond van overmacht, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde gelden. Indien een sloep (roeiteam) niet deel neemt aan de wedstrijd, door welke oorzaak dan ook, dan is dat in principe geen reden voor restitutie van betaalde gelden. 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet en over eventuele restitutie (geheel of gedeeltelijk) van betaalde gelden beslist het bestuur van de SRG. Deze beslissingen staan niet ter discussie, tenzij er duidelijk sprake is van wetsovertreding.
DOWNLOADS Info takelen / parkeren Plattegrond roei-route Deelnemerslijst Startlijst Uitslagen Plattegrond Centrum Plattegrond Grou CONTACT roeiracegrou@outlook.com Hilse Bosch Moskoureed 11 9087 CE GROU Mob : 06 – 525 029 14 KvK : 01090888
SOCIAAL
Voor FOTO’S zie facebook

Start en finish.

De start en finishlijn zijn gelijk en bevinden zich in het vaarwater “de Rjochte Grou” bij Waterhostel Oer ’t Hout.
RoeiRaceGrou